Værktøjer / Branding-link

Branding-link

Branding-link (co-branded)


Udvikler du Bricksite-hjemmesider for andre, har du her mulighed for at tilføje dit eget link i kombination med Bricksite link'et (indsættes lige før/foran). 

Dit link kan tilpasses med:
  • link-tekst
  • selve link-url'en
  • link-title


Branding-link (white-label)


Udvikler du Bricksite-hjemmesider for andre, har du her mulighed for enten at tilpasse link'et på følgende måder: 
  • erstat Bricksite-link'et med dit eget link
  • tilføj dit eget link i kombination med Bricksite link'et
  • undlad helt at have links i bunden af hjemmesiden

Dit link kan tilpasses med:
  • link-tekst
  • selve link-url'en
  • link-title
Test Testesen | Testgade 3, 1234 Testrup  | Tlf.: +45 12 34 56 78